Zloženie: 100% bavlna.

Očami tigra!

Zameraný, odhodlaný, vášnivý, so znalosťami toho, ako loviť a dosahovať jeho ciele!

Očami vášho staviteľa!

Zameraný, odhodlaný, vášnivý, so znalosťami toho, ako stavať a dosahovať ciele!

Mám know how, ktoré potrebujete!

Aktíva zamerané na budovanie vedomostí!

Budovanie ekologicko-logických ekologických domov na Kostarike

Najlepšie postupy a princípy staviteľa!

Znalosti sú kľúčové!

David net Zero.jpg

Vymenené studené podnebie!

Vybudovať ekologicko-logické domy na pobreží Costa Vida v Kostarike.

Minulý prezident spoločnosti Built Green v Kanade !!

David and Hotel Under Construction.